Hướng dẫn xin miễn visa 5 năm Việt Nam dành cho chồng người Hàn Quốc của gia đình Việt – Hàn

1. Cở sở pháp lý
Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24/9/2015 về việc miễn visa cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.

2. Thời hạn, giá trị và hình thức của giấy miễn visa
Giấy miễn visa gồm 02 loại sau đây:

– Loại dán: Giấy miễn visa được dán vào hộ chiếu nước ngoài của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài dùng để nhập cảnh Việt Nam.

– Loại sổ: Giấy miễn visa dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ có giấy thường trú do nước ngoài cấp và người sử dụng hộ chiếu của những nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam không có quan hệ ngoại giao.

Giấy miễn visa có thời hạn tối đa không quá 05 năm và ngắn hơn thời hạn sử dụng của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người được cấp ít nhất 06 tháng.

Giấy miễn visa được cấp cho người nhập cảnh Việt Nam thăm thân, giải quyết việc riêng.

Giấy miễn visa được cấp vào hộ chiếu các trường hợp sau đây được cấp rời (dạng sổ):

Hộ chiếu đã hết trang cấp visa
Hộ chiếu của nước chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam
Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
Theo đề nghị của người được cấp giấy miễn visa
Vì lý do ngoại giao, quốc phòng, an ninh
Giấy miễn visa được cấp riêng cho từng người. Trẻ em có chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ được cấp Giấy miễn visa chung với cha hoặc mẹ.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn visa
a – Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

01 Tờ khai (theo mẫu)
02 tấm ảnh màu mới chụp cỡ 4×6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời)
Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn thời hạn ít nhất 01 năm (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy miễn visa lưu hồ sơ)
Giấy tờ chứng minh thuộc diện cấp Giấy miễn visa (nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu), nếu có:

Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam
Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam
Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam
Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam
Hộ chiếu Việt Nam (còn hoặc đã hết giá trị)
Giấy chứng minh nhân dân (còn hoặc đã hết giá trị)
Giấy khai sinh
Thẻ cử tri mới nhất
Sổ hộ khẩu
Sổ thông hành cấp trước 1975
Thẻ căn cước cấp trước 1975
Tờ trích lục Bộ giấy khai sanh cấp trước 1975
Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.
b – Đối với người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

01 Tờ khai (theo mẫu)
02 tấm ảnh màu mới chụp cỡ 4×6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời)
Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn thời hạn ít nhất 01 năm (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền lưu hồ sơ)
Một trong những giấy tờ chứng minh quan hệ vợ, chồng, con với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây (nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu):

Giấy đăng ký kết hôn
Giấy khai sinh
Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con
Các giấy tờ khác có giá trị theo quy định của pháp luật Việt Nam
Quyết định nuôi con nuôi
Cấp lại Giấy miễn visa
4. Cấp lại giấy miễn visa
a – Trường hợp bị mất, bị hỏng, hết hạn hoặc có nhu cầu điều chỉnh nội dung trong Giấy miễn visa được cấp lại Giấy miễn visa.

b. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy miễn visa gồm:

Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 01 năm (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy miễn visa lưu hồ sơ)
01 Tờ khai (theo mẫu)
2 tấm ảnh màu mới chụp cỡ 4×6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời)
Trường hợp Giấy miễn visa bị mất cần nộp thêm đơn báo mất.

Bản sao được chứng thực từ bản chính, hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu, của giấy tờ chứng minh nội dung cần điều chỉnh trong giấy miễn visa.

5. Nộp hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại giấy miễn visa
Người đề nghị cấp/cấp lại giấy miễn visa đang cư trú ở nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền cấp visa của Việt Nam ở nước ngoài (cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài)”.

6. Thời hạn cấp Giấy miễn visa
Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp visa của Việt Nam ở nước ngoài chuyển thông tin của người đề nghị cấp Giấy miễn visa về Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, trả lời cơ quan có thẩm quyền cấp visa của Việt Nam ở nước ngoài.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền cấp visa của Việt Nam ở nước ngoài cấp Giấy miễn visa.

7. Lệ phí
Phí cấp Giấy miễn visa là 10 đô la Mỹ (áp dụng từ ngày 01/01/2017 căn cứ Phụ lục 2: Biểu mức thu phí trong lĩnh vực ngoại giao ban hành kèm theo Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính).